PIXMEDIA.CZ » Služby » Prezentace

Internetová prezentace

Vytváříme přitažlivé a zároveň profesionální firemní i osobní internetové prezentace dle požadavků klienta.
Před začátkem vytvoření nových www stránek je možnost výběru ze tří variant:

 1. Webová vizitka - jednostránková internetová prezentace. více informací
 2. Statické www stránky - kompletní internetová prezentace bez možnosti editace obsahu při neznalosti HTML jazyka a CSS kaskádových stylů. více informací
 3. Dynamické www stránky - internetová prezentace postavena na publikačním systému, kde po přihlášení do administrace může pověřená osoba i s minimální znalostí PC editovat kompletní obsah webových stránek. více informací

Webová vizitka

Je ideální pro všechny, kterým stačí jednoduchá webová stránka se základními informacemi a kontakty a to vše přehledně pouze na jedné stránce. Vhodné i pro prezentaci Vašeho produktu nebo služeb.

Statické www stránky

Jedná se o statickou internetovou prezentaci psanou v HTML jazyce za pomocí CSS kaskádových stylů bez možnosti administrace a další editace stránek bez znalostí programovacího jazyka. Výhodou jsou nižší finanční náklady na vytvoření, ale naopak nevýhodou je vynaložení dalších finančních prostředků při jakékoliv budoucí změně.

Tato prezentace je vhodná pro neobsáhlé www stránky, které není nutné často aktualizovat jako například pro vytvoření párstránkové prezentace se stručným popisem, kontakty a případně i kontaktním formulářem.

Publikační systém PIXCMS

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je systém zajišťující kompletní správu webového obsahu. Základní členění publikačního systému je na rozhraní uživatelské a administrátorské. Jeho správa administrátorského rozhraní probíhá po zadání platných přihlašovacích údajů a je velice jednoduchá, intuitivní a přitom velmi propracovaná a rozsáhlá. Co vše tento publikační systém obsahuje:

 • jednoduchý online WYSIWYG editor používaný pro psaní a editací textů, obrázků, tabulek a dalších webových elementů, je podobný programu Microsoft Word a není tak nutná znalost HTML jazyka
 • správa souborů, kde můžete na Váš hosting přes toto rozhraní nahrávat jakékoliv soubory a odkazovat na ně z Vašich stránek, tvořit fotogalerie apod., samozřejmě bez nutnosti znalosti a používání FTP klienta
 • propracovaný bannerový systém s možností jednoduché editace bannerů a pronajímání tak prostoru ve Vaší internetové prezentaci třetím stranám, bannery je možné řadit do různých sekcí, náhodně zobrazovat pouze určitý počet a taky pouze v daném datovém rozmezí nebo na omezený počet zobrazení či kliknutí
 • správa skupin a uživatelských účtů, kde můžete vytvářet nové skupiny a nové uživatelské účty do administrátorského rozhraní s omezením například jen pro určitou část správy internetové prezentace

Můžete kdykoliv přidávat nové stránky, editovat stávající a samozřejmě i odstraňovat nepotřebné. Stránky lze řadit do mnoha úrovní a tvořit tak i podstránky. Menu se generují automaticky a je možné používat neomezený počet menu (například hlavní menu, menší menu zcela nahoře stránky, boční menu a menu v patičce zcela dole ve Vaší internetové prezentaci). Obsah každé stránky se může skládat z jedné a více sekcí, což znamená, že můžete napsat úvodní text ve WYSIWYG editoru, pod něj vytvořit fotogalerii a také další WYSIWYG editor a nakonec třeba i kontaktní formulář. Počet sekcí stránky je neomezený. Sekce ze kterých se stránky mohou skládat:

 • jednoduchý online WYSIWYG editor používaný pro psaní a editací textů, obrázků, tabulek a dalších webových elementů, je podobný programu Microsoft Word a není tak nutná znalost HTML jazyka
 • novinky neboli taky aktuality - jsou řazeny dle data vložení vždy s nadpisem, krátkým popisem a případně i dlouhým popisem, lze je třídit i do zvlášt vytvořených skupin a také s možností publikování až v budoucnu
 • online formulář - jednoduché vytvoření jakéhokoliv formuláře, kde po vyplnění v internetové prezentaci dojde k uložení do administračního rozhraní a následné odeslání na Vámi uvedený email, možné například využít jako formulář kontaktní, objednávkový a tak podobně
 • fotogalerie - automatické generování fotogalerií z nahraných fotografií například přes správce souborů s uvedením jednotlivých názvů a popisů a zvolení hlavní fotogalerie, která se zobrazí jako první při návštěvě dané stránky
 • návštěvní kniha - obsahuje formulář, kde po správném vyplnění a odeslání se zpráva rovnou zobrazí v internetové prezentaci, kde se řadí dle data odeslání, v administračním rozhraní máte možnost tyto vzkazy editovat nebo rovnou ty nevhodné odstranit
 • kniha odkazů - zde máte možnost uvádět odkazy na ostatní internetové prezentace s krátkým popisem třízené do přehledného seznamu
 • FAQ - pokud je Vaše internetová prezentace zaměřena odborným směrem a může obsahovat neznámé pojmy, tak zde můžete vždy uvést otázku a k ní odpověď co tento pojem znamená nebo ptají-li se Vás zákazníci velice často na stejné otázky, tak zde můžete taky uvést na tyto otázky dané odpovědi
 • mapa stránek - výhodná je pro obsáhle internetové prezentace, kde se na jedné stránce zobrazí kompletní výpis stromové struktury stránek a návštěvník může takto snáz najít potřebné informace
 • mapa stránek pro vyhledávače - generování sitemap.xml pro vyhledávače a online zaslání informací vyhledávači Google
 • editor PHP - pouze pro znalé programovacího jazyka PHP