Služby

PIXMEDIA.CZ » Služby » Optimalizace

Optimalizace internetových stránek

SEO = Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

Je metoda pro tvorbu webů a jejich upravování tak, aby při vyhledávání v prohlížečich zobrazili na nejvyžších místech. Cílem je nalákáni co nejvíce návštěvníku na Vaše stránky.

Hodnocení stránek vyhledávači

V databázi internetového vyhledávače se pro běžné dotazy najde obrovské množství stránek (např. na dotaz „práce Praha“ najde Google přes tři miliony odpovědí), které zadání dotazu vyhovují. Úkolem vyhledávače je posoudit kvalitu a relevantnost všech těchto stránek a prezentovat je uživateli seřazené od těch nejdůležitějších, nejkvalitnějších.

Přesné metody a algoritmy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle přísně střeženým tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus je zřejmý - pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele. Na základě obecně známých informací o těchto algoritmech lze odvodit, že pozici stránky ve výsledcích vyhledávání můźe napomoci, pokud na stránku odkazuje hodně dalších stránek, pokud se vyhledávaný výraz na stránce vyskytuje vícekrát, na důležitých místech (např. v titulku) apod.

Metody SEO

Cílem SEO je navrhnout stránku tak, aby byla pro relevantní dotazy hodnocena jako kvalitní a byla zobrazována na nejvhodnějších místech, protože většina uživatelů při hledání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům. K tomuto cíli se používá mnoho různých technik, některé považované za správné a etické, jiné považované za nevhodné, neetické.

Kvalitní a unikátní obsah

Stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, pravidelně (v ideálním případě denně) aktualizovaný. V odborných kruzích se v této souvislosti často používá úsloví Obsah je král. Správné používání doporučených značek (tagů). Pokud bude tvůrce stránky používat na správných místech doporučené sémantické značky jazyka HTML či XHTML (například h1 pro nadpis první úrovně, em pro zdůraznění, strong pro silné zdůraznění), bude takovému textu vyhledávač přikládat větší význam. Jestliže webový tvůrce definuje nadpis pomocí velikosti písma (font size), nezjistí vyhledávací robot důležitost nadpisu.

Používání správného titulku (title)

Jestliže bude tvůrce uvádět v titulku konkrétní popis stránky (namísto obecných výrazů typu Úvodní stránka) či rovnou klíčová slova, získává stránka další významné plus.

Používání description, keywords

Vhodným používáním klíčových slov v meta description získá stránka v hodnocení robota další kladné body. Pokud se klíčová slova dále v obsahu stránky neopakují, nebo je jich moc, ztrácí na prioritě. Meta description je použit u popisu stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP), použití vhodného textu může tedy zaujmout potenciálního návštěvníka a zvýšit míru prokliků.

Budování zpětných odkazů

Pokud je na stránku odkazováno z jiných webů, zvyšuje se její hodnocení (v případě Google je to PageRank, v případě Jyxo.cz je to jyxorank). Toho se dříve zneužívalo pro tzv. google bomby, kdy se pomocí velkého množství odkazů s určitými klíčovými slovy dostala na první místo ve výsledcích hledání nesouvisející stránka. Příkladem Google bomby byla klíčová slova ostudné selhání (v angličtině), která na prvních místech zobrazila odkaz na web amerického prezidenta George Bushe. Nyní si Google kontroluje, jestli je na stránkách související téma. Jestliže bude například ze stránky o chovu velryb odkazováno na web o pěstování muškátů, nebude mít odkaz takovou váhu. Kvalitní obsah zvyšuje šanci, že bude na web odkazováno z jiných zdrojů.

Krátká a neměnná URL adresa

Uvedení krátké URL adresy podpoří zájem ostatních uživatelů o odkazování na stránku. Příliš dlouhá a lidem nesrozumitelná URL adresa naopak od odkazování spíše odrazuje. Přítomnost klíčového slova v URL adrese může u některých vyhledávacích strojů zvýšit umístění stránky ve výsledcích hledání těchto slov. Naopak se nedoporučuje používat v URL parametr id. Požadavek na neměnnost adres vyplývá z fungování vyhledávacích strojů i z požadavku na budování zpětných odkazů.  

Náš postup při kompletní SEO optimalizaci

  1. SEO analýza Vašich stránek
  2. optimalizace stránek - validnost dle W3C, upravení HTML+CSS výstupu, vytvoření sitemap.xml a další
  3. upravení klíčových slov a popisu každé stránky
  4. upravení URL adres
  5. budování zpětných odkazů
  6. reklamní kampaně ve vyhledávačích


Analýza zdrojového kódu

Validnost zdrojového kódu