Ceník

PIXMEDIA.CZ » Ceník » Design

Reklamní a grafické služby

Grafický návrh internetových stránek od 2.000,- Kč
Grafický návrh loga (dodáno v křivkách v PDF aj.) od 4.000,- Kč
Grafický návrh vizitky od 500,- Kč
Grafický návrh reklamního letáku od 1.000,- Kč
Zhotovení internetového reklamního banneru (statický) od 500,- Kč
Zhotovení internetového reklamního banneru (pohyblivý GIF) od 800,- Kč
Zhotovení grafického návrhu polepu jakéhokoliv auta od 1.000,- Kč
Skicovné jakéhokoliv grafického návrhu
(účtuje se z konečné ceny návrhu v případě odmítnutí grafických návrhů)
50%